OFERTA DLA SPONSORÓW

Akademicka Przestrzeń Kreatywna posiada infrastrukturę niezbędną do realizacji takich wydarzeń, jak:

  • wystawy, wernisaże, projekcje filmowe, projekcje multimedialne, konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, inne
APK to również:
  • Muzeum Fotografii posiadające największy zbiór eksponatów w regionie,
  • sala multimedialna
Proponujemy następujące formy współpracy:

Sponsor Generalny
Może nim być tylko jedna firma. W ramach tej formy sponsoringu, nazwa i logo firmy będzie umieszczone na wszystkich materiałach reklamowych  każdego wydarzenia, organizowanego w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej. Sponsor Generalny będzie miał prawo do przedstawiania własnych pomysłów organizacji wydarzeń kulturalnych oraz wykorzystania infrastruktury. Ponadto będzie mógł zorganizować stoisko reklamowe w holu głównym budynku APK.

Sponsor Główny
Może nim być kilka firm, ale nie więcej niż cztery. W ramach tej formy sponsoringu, nazwa i logo firmy będzie umieszczone w stopce plakatów i ulotek reklamujących imprezy APK oraz w formie banerów na oficjalnej stronie internetowej. Sponsor Główny będzie miał prawo do przedstawiania własnych pomysłów organizacji wydarzeń kulturalnych oraz wykorzystania infrastruktury, jednak pierwszeństwo w tym zakresie posiada Sponsor Generalny.

Sponsor
W ramach tej formy sponsoringu, nazwa i logo firmy będą umieszczone na odwrocie ulotek reklamujących imprezę oraz w formie listy na oficjalnej stronie internetowej APK.

KONTAKT
e-mail: apk@byd.pl

KONTAKT

Akademicka Przestrzeń Kreatywna
Wyższa Szkoła Gospodarki

ul. Karpacka 52
85-164 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 57
e-mail: apk@byd.pl

Biuro APK czynne od pon. do piąt. w godz. 8:00–16:00 W pozostałe dni nieczynne.

Muzeum Fotografii oraz galeria czynne dla zwiedzających od wt. do piąt. w godz. 11:00–17:00 oraz w sob. w godz. 10:00–14:00. W pozostałe dni nieczynne.

© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki