PRAKTYKI I STAŻE W APK

Akademicka Przestrzeń Kreatywna zaprasza na:

Praktyki i staże zewnętrzne

przy codziennej pracy administracyjnej, organizacji wydarzeń kulturalnych (wystawy, koncerty, spotkania, warsztaty itd.), redagowaniu tekstów, promocji, współpracy z partnerami, działaniach PR.

W biurze APK, Muzeum Fotografii, Galerii Debiut, Galerii nad Brdą:

  • poszerzysz wiedzę zdobytą na studiach i rozwiniesz praktyczne umiejętności jej wykorzystania,
  • poznasz specyfikę pracy zawodowej oraz strukturę, funkcjonowanie, zasady organizacji, podział kompetencji, procedury i planowanie podziału pracy,
  • udoskonalisz umiejętności organizacji pracy własnej, pracy w zespole, efektywnego zarządzania czasem, sumienności i odpowiedzialności, skutecznego komunikowania się i kultury osobistej.

Zaproszenie skierowane jest do studentów oraz absolwentów kierunków i specjalności związanych z kulturą (np. historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, etnologia, wiedza o teatrze, muzykologia, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, kierunki artystyczne itp.).

Praktyki dla studentów WSG

W APK damy Ci możliwość:

  • przełożenia nabytej podczas zajęć wiedzy na praktykę,
  • zdobycia doświadczenia przy organizacji wydarzeń kulturalnych, doskonalenia umiejętności pracy w zespole, zarządzania własnym czasem, skutecznego komunikowania się, kreatywności w budowaniu własnych projektów kulturalnych.

Szczegółowe informacje na stronie Pracowni Kształcenia Praktycznego WSG.

 

KONTAKT

Akademicka Przestrzeń Kreatywna
Wyższa Szkoła Gospodarki

ul. Karpacka 52
85-164 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 57
e-mail: apk@byd.pl

Biuro APK czynne od pon. do piąt. w godz. 8:00–16:00 W pozostałe dni nieczynne.

Muzeum Fotografii oraz galeria czynne dla zwiedzających od wt. do piąt. w godz. 11:00–17:00 oraz w sob. w godz. 10:00–14:00. W pozostałe dni nieczynne.

© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki