WSPÓŁPRACA

Akademicka Przestrzeń Kreatywna daje wiele możliwości, wszystko zależy od twórcy i jego pomysłu. Skontaktuj się z nami i zacznij realizować swoje projekty.

ORGANIZACJA WYSTAW

Akademicka Przestrzeń Kreatywna dysponuje własną przestrzenią wystawową, umożliwiającą prezentację niewielkich wystaw indywidualnych i zbiorowych (malarstwo, grafika, rysunek, fotografia). 

MAŁE GRANTY KULTURALNE

Małe granty kulturalne to szansa dla osób projektujących nowe zadania kulturalne. Służą stymulowaniu aktywności w dziedzinie kultury, w szczególności aktywności przedstawicieli środowiska akademickiego legitymujących się ponadprzeciętnymi osiągnięciami artystycznymi lub naukowymi. Pod uwagę brane są projekty artystyczne lub naukowe (roczne lub 2-letnie), odznaczające się jasnością i dopracowaniem koncepcji, określeniem rezultatów i grona odbiorców, do których są adresowane, podaniem precyzyjnego harmonogramu oraz kosztorysu, uwzględniającego co najmniej w połowie dofinansowanie ze źródeł własnych lub innych pozauczelnianych (miejskich, krajowych, europejskich) oraz nie zawierającego kosztów osobowych, wreszcie wskazaniem niezbędnej infrastruktury i korzyści marketingowych.

Terminy składania wniosków na małe granty kulturalne:

I tura – do 31 października
II tura – do 28/ 29 lutego

REKOMENDACJE

Rekomendacje APK to program wspierający młodych twórców, pochodzących z województwa kujawsko-pomorskiego. To „parasol”, pod którym artyści mają dostęp do narzędzi pomocnych przy kreowaniu siebie oraz swojej sztuki. Osoby objęte programem otrzymują m.in. wsparcie promocyjne (rozsyłanie informacji na temat twórcy do szerokiej bazy adresatów). Mogą również skorzystać z grantów APK, pozwalających na realizację najróżniejszych projektów, jak np. wydanie książki czy albumu muzycznego. Pomagamy artystom w trakcie wyjazdów na konkursy oraz warsztaty, a także oferujemy wykorzystanie infrastruktury APK przy realizacji wydarzeń.

Jak dotąd rekomendacje APK zostały przyznane zespołom: PTAKY, SOIMA, SANDALESS, The Day After oraz B.O.K (BiszOerKay).


Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres apk@byd.pl lub dostarczyć do biura Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej . Wnioski rozpatruje Rada Programowa APK. W przypadku wystaw fotograficznych opiniuje je także Rada Programowa Muzeum Fotografii przy WSG.

FORMULARZE DO POBRANIA:

 ORGANIZACJA WYSTAWY

 MAŁE GRANTY KULTURALNE

 REKOMENDACJA

 INNA WSPÓŁPRACA

KONTAKT

Akademicka Przestrzeń Kreatywna
Wyższa Szkoła Gospodarki

ul. Karpacka 52
85-164 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 57
e-mail: apk@byd.pl

Biuro APK czynne od pon. do piąt. w godz. 8:00–16:00 W pozostałe dni nieczynne.

Muzeum Fotografii oraz galeria czynne dla zwiedzających od wt. do piąt. w godz. 11:00–17:00 oraz w sob. w godz. 10:00–14:00. W pozostałe dni nieczynne.

© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki