PRZESTRZEŃ FILMOWA

Przestrzeń Filmowa APK to: warsztaty krytyki filmowej dla młodzieży i dorosłych, otwarte projekcje filmowe, dyskusje oraz spotkania z twórcami (Movie Mówi Project, Creative Minds). Przestrzeń stwarza możliwość aktywnego uczestnictwa w bydgoskich wydarzeniach filmowych i artystycznych (wolontariat, praktyki studenckie).

KONTAKT

Akademicka Przestrzeń Kreatywna
Wyższa Szkoła Gospodarki

ul. Karpacka 52
85-164 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 57
e-mail: apk@byd.pl

Biuro APK czynne od pon. do piąt. w godz. 8:00–16:00 W pozostałe dni nieczynne.

Muzeum Fotografii oraz galeria czynne dla zwiedzających od wt. do piąt. w godz. 11:00–17:00 oraz w sob. w godz. 10:00–14:00. W pozostałe dni nieczynne.

© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki